Telefon
67 55 80 00
Faks
67 55 80 01
Vakttelefon
94 82 20 32

Velkommen til Oslofjordklinikken

Oslofjordklinikken er en privat klinikk i Sandvika med kort ventetid. Vi er en av landets ledende spesialistklinikker innenfor nevrokirurgi, ortopedi, urologi og generell kirurgi. I tillegg har vi også en egen vaksineklinikk. Vi ønsker å bidra til at flest mulig pasienter kan vende tilbake til et liv uten plager og smerter. Vi har åpent både på dag- og kveldstid.

Konsultasjon

Vi ønsker deg velkommen til konsultasjon hos våre erfarne legespesialister.

 

 


Oslofjordklinikken AS - Det Nye Sandvika Storsenter, 5.etasje - Sandviksveien 176 - 1337 Sandvika - Tlf: 67 55 80 00 - Vakttlf: 948 22 032 - post@oslofjordklinikken.no
Oslofjordklinikken Vest AS - Elvegaten 25 - 4306 Sandnes - Tlf: 51 31 20 00 - Vakttlf: 948 22 032 - post@oslofjordklinikkenvest.no